iPhone 6s mất đèn màn hình

Máy bị mất đèn màn hình do đứt cuộn dây đèn ngay cạnh socket, câu lại done