Samsung Galaxy A10s sạc báo nhiệt độ thấp

Samsung Galaxy A10s sạc báo nhiệt độ thấp được chia sẻ bởi Mạnh Hùng Android (Xã Hồng Sơn ~ Đô Lương ~ Nghệ An). Nếu gặp trường hợp trên, các bạn có thể kiểm tra và gỡ bỏ điện trở trong hình.

Samsung Galaxy A10s sạc báo nhiệt độ thấp