Realme 7 không có đèn nền

 

Realme 7 không có đèn nền