Samsung Galaxy A04e A042F/M PinOUT

Xóa mẫu hình, mật khẩu, vân tay trên Samsung Galaxy A04e A042F/M bằng UFI Box bạn có thể dễ dàng giải quyết bằng phương pháp này nếu bạn là kỹ thuật viên mới hoặc kỹ thuật viên có kinh nghiệm liên quan đến phần mềm android. Nếu xảy ra lỗi không nhận USB thì USB của bạn là không làm việc, pin không được sạc, ổ cắm USB của bạn sẽ không hoạt động bình thường và bạn sẽ thất bại trong phương pháp này.