Samsung Galaxy M02 SM-M022F PinOUT

Bạn có thể dễ dàng khôi phục ROM stock, bypass FRP, Xóa MDM Passcode Lost Mode (Device Lock, No Downloads Mode, No Recovery) và Xóa FRP Direct bằng Easy Jtag Plus hoặc UFI Box. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn hình ảnh đã kiểm tra và hoạt động của pinout EMMC và test point Samsung Galaxy M02 M022F.