iPad 2 mất nguồn chạm Vbatt

iPad 2 mất nguồn bật không thấy lên gì có nhiều nguyên nhân dẩn tới lỗi mất nguồn dưới đây là các kiểm tra iPad 2 mất nguồn do chạm Vbatt

Các cách xác định iPad 2 mất nguồn do chạm Vbatt trên main.

  • Máy đang xài bổng dưng xụp nguồn. Cắm xạc không thấy lên gì.
  • Tháo máy ra cấp nguồn kiểm tra thì bộ cấp nguồn kiu tít tít.