iPad 2 sạc không báo gì

iPad 2 lỗi không xạc khi cắm xạc không báo gì hoặc cắm xạc máy vẩn báo nhưng rất lâu vào Pin.

Các cách xác định iPad 2 lỗi không xạc do Main.

  • Đã thây dây cáp xạc bên trong máy nhưng không được.