iPad 3 mất camera sau

iPad 3 lỗi camera sau không chụp được chuyển qua camera trước chụp bình thường là do lỗi cụm camera hoặc lỗi phần xử lý camera trên main gây nên.

Các cách xác định iPad 3 lỗi camera sau không chụp được do Main.

  • Đã thay thử cụm camera khác nhưng chụp vẩn bị đen.