iPad 3 mất nguồn chạm VCC_MAIN

iPad 3 mất nguồn chạm áp VCC Main cũng giống như mất nguồn do chạm Vbatt nhưng trường hợp này đa số bị nhiều hơn.

Các cách xác định iPad 3 mất nguồn chạm áp VCC Main do Main.

  • Máy mất nguồn cắm xạc không lên gì. Có khi nóng ran cục xạc phải rút ra liền không để ý rất dể cháy nổ.
  • Tháo main ra dùng bộ cấp nguồn vừa cấp vào là chạm.