iPad 4 ẩn Wifi

iPad 4 lỗi Wifi ẩn khác với lỗi wifi yếu có thể chỉ do đứt hoặc lỏng anten. iPad 4 lỗi không bật được wifi có nghĩa là wifi bị ẩn luôn. Vào cài đặt không bật lên được.

Cách để nhận biết iPad 4 lỗi Wifi lỗi do Main :

  • Vào cài đặt - Wifi thấy thanh bật Wifi mờ đi không bật được. Có trường hợp vào cài đặt máy treo đơ lâu thật lâu cũng là lỗi wifi.