iPad Air 1 lỗi nút gạt rung

iPad Air 1 lỗi nút gạt bên hông gạt lên gạt xuống không có tác dụng mặc dù đã chỉnh hết trong cài đặt

Cách để nhận biết iPad Air 1 lỗi nút gạt bên hông do Main :

  • Đã thay dây test thử mà vẩn không được.
  • Gạt lên gạt xuống không có tác dụng. Tháo main ra lấy nhíp kẹp vào nếu không có tác dụng là lỗi main.