iPad Air 1 mất nguồn chạm VCC_MAIN

iPad Air 1 đang xem Youtube sụp nguồn do chạm một thành phần linh kiện nào đó trên main hoặc cũng có thể do main bị rạn đứt. Trường hợp rạn đứt hầu như không khắc phục được có thể phân biệt bằng cách cắm cáp máy tính restore lỗi 4005 hoặc 4014. Trường hợp chạm thì cắm cáp sẽ không báo gì.

Các cách xác định iPad Air 1 đang xem Youtube sụp nguồn do chạm VCC Main.

  • Đã thay Pin nhưng vẩn không lên gì.
  • Cắm cáp máy tính bấm đồng thời nút home và nút nguồn giử một hồi vẩn không nhận máy.