iPad Mini 1 báo nhiệt độ cao tắt nguồn

iPad Mini 1 báo nhiệt độ cao mặc dù không có sử dụng gì. Tắt nguồn đi để máy nguội lại sau đó bật nguồn lên đã báo. Lỗi này là 100% lỗi Main.