iPad Mini 1 mất camera trước

iPad mini 1 camera trước chụp không được chuyển qua camera sau thì chụp bình thường. Cụm camera trước iPad Mini 1 nằm rời riêng biệt và cũng hay bị hư nên thay thế đầu tiên.

Cách để nhận biết iPad mini 1 camera trước chụp không được.

  • Nhấn vào biểu tượng camera của iPhone camera sau hoạt động tốt. Chuyển qua cam trước thì chỉ xuất hiện màn hình đen.
  • Đã thay dây camera trước nhưng vẩn không khắc phục.