iPad Mini 1 nút nguồn không tắt mở màn hình

iPad Mini 1 không bấm tắt mở màn hình được trong khi nhấn nút nguồn giử lâu vẫn cho tắt nguồn và mở nguồn lên bình thường. Lỗi này xuất phát do IC halt hay còn gọi là công tắt từ bị lỗi.