iPhone 6 Plus báo nhiệt độ cao tắt máy

iPhone 6 Plus báo nhiệt độ cao tắt máy khi máy xài nhiều ứng dụng nặng hoặc chơi game xem phim liên tục thì là bình thường các bạn không cần phải lo lắng, chỉ cần tắt máy để nguội sử dụng lại được.

Các cách xác định iPhone 6 Plus báo nhiệt độ cao tắt máy do Main:

  1. Đã thay thế cụm Pin zin khác vẩn báo nhiệt độ.
  2. Lấy main ra gắn qua một cụm zin khác vẩn không khắc phục.