iPhone 6s Plus lỗi đèn màn hình

iPhone 6s Backlight cách  đường đường kết nối là trường hợp bạn đang đi cho vấn đề màn hình khắc phục sự cố như vậy  màn hình trống ,  màn hình hiển thị tối ,  màn hình trắng  (với tông),  Không đèn nền LED  được kết quả từ do ướt hư hỏng hoặc vô tình bỏ vấn đề bu người sử dụng.

Gặp phải sự cố với Đèn hiển thị trên iPhone 6s Plus của bạn không nhất thiết có nghĩa là đó là sự cố phần cứng. Trong nhiều tình huống, chúng ta có thể giải quyết vấn đề bằng một số ý tưởng rất đơn giản, và trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ ý tưởng với bạn.


Lưu ý:  Xin lưu ý rằng mặc dù mọi giải pháp được đăng trên trang web của chúng tôi đều được một hoặc nhiều thành viên trong nhóm của chúng tôi thử nghiệm trước khi đăng, nhưng chúng tôi vẫn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ thiệt hại nào mà nó có thể gây ra cho điện thoại di động của bạn. Sử dụng các giải pháp sửa chữa này có nguy cơ của riêng bạn. Cảm ơn.