iPhone 7 Plus không dịch vụ

iPhone 7 Plus không dịch vụ, kiểm tra thấy LBPA RF nóng. Sau khi tháo LBPA RF và thay thế bằng IC mới sự cố đã được khắc phục.


Chúng tôi sẽ cập nhật những giải pháp mới nhất tại đây, nếu muốn đóng góp hãy gửi yêu cầu vào mục liên hệ.

Chúc các bạn thành công!