Realme 2 lỗi đèn màn hình

Dưới đây là chúng tôi sẽ chỉ cho bạn giải pháp đã thử nghiệm và làm việc của Realme 2 Lcd Backlight không hoạt động sự cố hiển thị cách ánh sáng và hiển thị các vấn đề liên quan trong trường hợp bạn sẽ khắc phục sự cố hiển thị như màn hình trống, màn hình tối, màn hình trắng (có tông màu), Không đèn nền LED là do người dùng bị ướt hoặc vô tình làm rơi.


Vấn đề hư hỏng Oppo Realme 2 không có đèn nền thường có các triệu chứng như màn hình LCD không hiển thị, màn hình LCD bị trắng. Hoặc nói chung, không có ánh sáng do màn hình LCD tạo ra nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông và âm thanh thông báo.