Vivo V15 lỗi đèn màn hình

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý các cách xử lý đèn nền màn hình LCD Vivo V15 hoặc các vấn đề liên quan đến ánh sáng của điện thoại thông minh vì sử dụng điện thoại thông minh có vô số phông nền về lâu dài trong khi chúng tôi cố gắng để có được trải nghiệm người dùng điện thoại tốt nhất. có thể có thể mong muốn! Duy trì hiển thị màn hình điện thoại lâu dài.


Giải pháp trong bài viết này dành cho Vivo V15 Backlight Way và Display light jumper Giải pháp màn hình LCD đầy đủ các cách hiển thị đường dẫn đường kết nối trong trường hợp bạn sắp khắc phục sự cố hiển thị như màn hình trống, màn hình tối, màn hình trắng (có tông màu), Không có đèn nền Đèn LED phát sinh do sự cố ướt bị hư hỏng hoặc do người dùng vô tình làm rơi.