Vivo Y17 mất nguồn

Vivo Y17 mất nguồn, kiểm tra tụ ở hình dưới, nếu chạm vào thì tháo hoặc thay thế