Test Point Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Qualcomm 9008 Mode hoặc EDL 9008 Mode rất quan trọng để sửa chữa bất kỳ điện thoại thông minh Android Qualcomm nào bao gồm cả điện thoại di động Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max. Chế độ 9008 phải được bật trong quá trình flash firmware hoặc xóa mật khẩu màn hình.