OPPO A5s lỗi đèn màn hình

OPPO A5s lỗi đèn màn hình được chia sẻ bởi bác Chu Quyết. Các bạn tiến hành kiểm tra và thay thế tụ hoặc cuộn dây trong hình.

OPPO A5s lỗi đèn màn hình