Samsung Galaxy A50 sạc báo độ ẩm

Anh em gỡ 3 con tụ trong vòng tròn hoặc câu tắt như hình.