Test Point Samsung Galaxy A01 Core

Mỗi điện thoại đi kèm với các tùy chọn nhà phát triển khác nhau như chế độ Recovery mode, Fastboot mode/bootloader mode, and EDL mode. Tất cả các chế độ này sử dụng để thực hiện các quy trình kiểm tra khác nhau. Một số trong số chúng chỉ có thể được sử dụng cho người dùng hoặc nhà phát triển Android nâng cao hoặc sửa chữa điện thoại di động và một số trong số chúng có thể được sử dụng bởi người dùng bình thường.

Test Point Samsung Galaxy A01 Core

Công dụng của TestPoint Samsung Galaxy A01 Core SM-A013F

  • Cài đặt phần mềm trên Samsung Galaxy A01 Core SM-A013F.
  • Bạn có thể xóa mẫu khóa màn hình bằng cách sử dụng TestPoint.
  • Repair IMEI và NVRAM.
  • Restore hoặc Unbrick Samsung Galaxy A01 Core SM-A013F bằng cách flash firmware.
  • Dễ dàng bypass FRP hoặc xóa mẫu khóa màn hình.

Tại sao chúng ta cần xóa mẫu khóa màn hình

Nếu bạn quên mẫu khóa màn hình của thiết bị và đã xóa khóa màn hình khỏi thiết bị của mình thì chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn phương pháp phù hợp để xóa mẫu khóa màn hình, khóa bằng mật khẩu, khóa bằng mã pin. Nếu thiết bị của bạn hiển thị quá nhiều lần thử mở khóa màn hình thì hãy làm theo các bước dưới đây thật cẩn thận.