Test Point Samsung Galaxy M02

Mỗi điện thoại đi kèm với các tùy chọn nhà phát triển khác nhau như Recovery mode, Fastboot mode/bootloader mode, and EDL mode. Tất cả các chế độ này sử dụng để thực hiện các quy trình kiểm tra khác nhau. Một số trong số chúng chỉ có thể được sử dụng cho người dùng hoặc nhà phát triển Android nâng cao hoặc sửa chữa thiết bị di động và một số trong số chúng có thể được sử dụng bởi người dùng bình thường.Công dụng của Test Point Samsung Galaxy M02 M022F

  • Cài đặt ROM gốc.
  • Flash mà không cần mở khóa bootloader.
  • Khôi phục máy bằng cách flashing firmware.
  • Cài đặt ROM gốc dễ dàng, nếu thiết bị không thể khởi động vào chế độ fastboot hoặc thiết bị bị kẹt Logo Samsung.

Tại sao chúng ta cần xóa mật khẩu màn hình

Nếu bạn quên mật khẩu màn hình thiết bị của mình và đã xóa khóa hình mẫu khỏi thiết bị của mình thì tôi ở đây để chia sẻ với bạn phương pháp phù hợp để xóa mật khẩu màn hình, xóa mẫu hình, xóa mã pin.