Test Point Samsung Galaxy M11

Mỗi điện thoại đi kèm với các tùy chọn nhà phát triển khác nhau như Recovery mode, Fastboot mode/bootloader mode, and EDL mode. Tất cả các chế độ này sử dụng để thực hiện các quy trình kiểm tra khác nhau. Một trong số chúng chỉ có thể được sử dụng cho người dùng hoặc nhà phát triển Android nâng cao hoặc sửa chữa thiết bị di động và một số trong số chúng có thể được sử dụng bởi người dùng bình thường.


Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi động Samsung Galaxy M11 M115F vào EDL 9008 Download mode để flash ROM gốc. Nếu bạn đang nghĩ đến việc cài đặt phần mềm trên điện thoại di động Samsung Galaxy M11 bị khóa bootloader thì bạn cần khởi động thiết bị vào download mode. Sau đó, bạn có thể flash nó.