Vivo Y33s PinOUT

Mỗi điện thoại đi kèm với các tùy chọn nhà phát triển khác nhau như Recovery mode, Fastboot mode/bootloader mode, và EDL mode. Tất cả các chế độ này sử dụng để thực hiện các quy trình kiểm tra khác nhau, một trong số chúng chỉ có thể được sử dụng cho nhà phát triển Android nâng cao hoặc sửa chữa điện thoại di động và một số trong số chúng có thể được sử dụng bởi người dùng bình thường.

Vivo Y33s PinOUT

Công dụng của Test Point Vivo Y33s

  • Cài đặt ROM gốc.
  • Flash mà không cần unlock bootloader.
  • Phục hồi máy brick bằng cách flash firmware.
  • Cài đặt ROM stock dễ dàng, nếu thiết bị không thể khởi động vào chế độ fastboot hoặc thiết bị bị kẹt Logo Samsung.