Samsung Galaxy A22 5G A226B PinOUT

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi động Samsung Galaxy A22 5G A226B vào chế độ Download mode để flash ROM stock. Nếu bạn đang nghĩ đến việc cài đặt phần mềm trên điện thoại di động Samsung Galaxy A03s bị khóa bootloader thì bạn cần khởi động thiết bị vào chế độ download mode. Sau đó, bạn có thể flash nó.

Tác dụng của Samsung Samsung Galaxy A22 5G A226B Test Point

  • Cài đặt ROM gốc.
  • Flash mà không cần mở khóa bootloader. Quyền mở khóa bootloader là không cần thiết.
  • Phục hồi chết bằng cách flashing firmware.
  • Cài đặt ROM stock dễ dàng, nếu thiết bị không thể khởi động vào chế độ fastboot hoặc thiết bị bị kẹt Logo Samsung.

Tại sao chúng ta cần xóa khóa màn hình

Samsung Galaxy A22 5G A226B PinOUT

Nếu bạn quên khóa màn hình khỏi thiết bị của mình và đã xóa khóa hình khỏi thiết bị của mình thì tôi ở đây để chia sẻ với bạn phương pháp phù hợp để xóa khóa bằng hình, khóa bằng mật khẩu và khóa mã pin hoặc thiết bị của bạn hiển thị quá nhiều lần thử mở khóa hình mở khóa nếu bạn muốn mở khóa thì hãy làm theo quy trình bên dưới thật cẩn thận.