Samsung Galaxy A52s A528B 5G Pinout

Bạn có thể dễ dàng có được kết nối Samsung Galaxy A52s A528B 5G Pinout bằng cách làm theo hướng dẫn đầy đủ bên dưới cùng với hình ảnh. Bằng cách sử dụng ISP Pinout, bạn có thể dễ dàng bypass FRP hoặc đặt lại dữ liệu người dùng trên thiết bị của mình thông qua Easy JTAG Plus Box hoặc bất kỳ công cụ nào khác.

Samsung Galaxy A52s A528B 5G Pinout

Khóa FRP Samsung Galaxy A52s A528B bằng EasyJTAG Plus:

  1. Tháo mặt sau của thiết bị và kết nối dây với UFS ISP Pinout.
  2. Kết nối đúng UFS ISP Pinout với hộp EasyJTAG Plus
  3. Kiểm tra tab "UFS"
  4. Sau đó nhấp vào "Identify UFS Chip".
  5. Kết nối Samsung Galaxy Note 10+ của bạn với PC qua cáp USB.
  6. Đi tới Preset Chọn Persistent
  7. Bây giờ nhấp vào Erase LUN0 Data
  8. Xong.