Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Pinout

Bạn đang cố gắng flash hoặc xóa FRP lock trên điện thoại di động Samsung Galaxy Note 20 Ultra SM-N986B, điều đó có nghĩa là bạn cần sử dụng Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Pinout để flash firmware stock, Remove Locks và FRP.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Pinout

Samsung Galaxy S20 Ultra FRP Lock bằng EasyJTAG Plus:

  1. Tháo mặt sau của thiết bị và kết nối dây với UFS ISP Pinout.
  2. Kết nối đúng UFS ISP Pinout với hộp EasyJTAG Plus
  3. Kiểm tra tab "UFS"
  4. Sau đó nhấp vào "Identify UFS Chip".
  5. Kết nối Samsung Galaxy S21 Ultra của bạn với PC qua cáp USB.
  6. Đi tới Preset Chọn Persistent
  7. Bây giờ nhấp vào Erase LUN0 Data
  8. Xong.