Samsung Galaxy M32 M326B PinOUT

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy kết nối Samsung Galaxy M32 M326B PinOUT bằng cách làm theo hướng dẫn chi tiết bên dưới cùng với hình ảnh. Bằng cách sử dụng ISP Pinout, bạn có thể dễ dàng bypass FRP hoặc đặt lại dữ liệu người dùng trên thiết bị của mình thông qua EasyJTAG Plus Box hoặc bất kỳ công cụ nào khác.

Hình ảnh sơ đồ chân ISP của Samsung Galaxy M32 M326B

Samsung Galaxy M32 M326B PinOUT

Yêu cầu:

 • Samsung Galaxy M32 sạc đầy pin
 • Easy Jtag box và adapter
 • Cáp Micro USB
 • Máy tính hoặc máy tính xách tay

Bypass FRP Samsung Galaxy M32 bằng EasyJTAG Plus

 1. Tháo mặt sau của thiết bị và kết nối dây với Pinout UFS ISP.
 2. Kết nối UFS ISP Pinout với EasyJTAG Plus.
 3. Kiểm tra tab "UFS".
 4. Sau đó nhấp vào "Identify UFS Chip".
 5. Kết nối Samsung Galaxy M32 của bạn với PC qua cáp USB.
 6. Đi tới Preset chọn Persistent.
 7. Bây giờ nhấp vào Erase LUN0 Data.
 8. Xong.