Samsung Galaxy Note 8 SM-N950N TestPoint

Bạn có thể dễ dàng có được kết nối UFS ISP Pinout của Samsung Galaxy Note 8 bằng cách làm theo hướng dẫn đầy đủ bên dưới cùng với hình ảnh. Bằng cách sử dụng ISP Pinout, bạn có thể dễ dàng vượt qua khóa FRP hoặc đặt lại dữ liệu người dùng trên thiết bị của mình thông qua EasyJTAG Plus Box hoặc bất kỳ công cụ nào khác. Kiểm tra hướng dẫn dưới đây.

Samsung Galaxy Note 8 SM-N950N TestPoint

Yêu cầu:

 • Samsung Galaxy Note 8 SM-N950N sạc đầy pin
 • Easy Jtag box với bộ chuyển đổi
 • Cáp Micro USB
 • Máy tính hoặc máy tính xách tay

Mở khóa FRP của Samsung Galaxy Note 8 bằng EasyJTAG Plus:

 1. Tháo mặt sau của thiết bị và kết nối dây với Pinout UFS ISP.
 2. Tiếp theo, kết nối đúng UFS ISP Pinout với hộp EasyJTAG Plus
 3. Kiểm tra tab "UFS"
 4. Sau đó nhấp vào "Identify UFS Chip" .
 5. Kết nối Samsung Galaxy Note 10+ của bạn với PC qua cáp USB.
 6. Đi tới Preset Select Persistent
 7. Bây giờ nhấp vào Erase LUN0 Data
 8. Xong.