Hunter Tool V4.6.5 Free Download

Hunter Tool crack 4.6.5 là phiên bản mới nhất cho tất cả điện thoại thông minh, công cụ này miễn phí và có sẵn cho tất cả người dùng. Trong bản crack này, bạn có thể mở khóa thiết bị, bypass FRP, repair IMEI hoặc nhiều thao tác khác được thực hiện dễ dàng. Công cụ này tương thích với tất cả các điện thoại thông minh đang chạy trên hệ điều hành Android.

Hunter Tool V4.6.5 Free Download

Features Hunter Tool:

Samsung Tab

MISC (ADB Mode)

- Read info
- Reboot
- Read SPC/MSL

Unlock SIM

- Unlock
- Read Cert
- Write Cert

FRP ADB
Change Carrier

Commands Modem

- Reboot Download Mode
- Reboot Recovery Mode
- Format User Data

Fix IMEI
Network

- Read QCN
- Write Qcn
- Open Menu Services

Unlock Sim Tools

LG Tab

MISC (ADB Mode)

- Read Info
- Reboot
- Read SPC/MSL

Diag Mode

- Read info
- Reboot Download Mode
- Exit From Download Mode

ADB ADD APN LG

- ADD APN
- Open Hidden New

Unlock Sim
Unlock New Method
Unlock New ADB
Unlock Direct

Commands TAB

- Enable Diag
- Reset Modem
- Open Hidden Menu
- Download Mode 1
- Format Userdata
- Open Port LG
- Enable ADB
- Skip Lck Screen

Network Tools

- Read QCN
- Write QCN
- Diag Mode
- Unlock and Repair Network
- Set Old Hidden Menu

FIX IMEI / MEID

- MEID Repair
- IMEI Writer
- Fix IMEI
- IMEI Write LG MTK
- IMEI Repair
- IMEI Repair MTK
- FLASHING

MTK FLASH

- Select Device
- Convert + Unlock
- FRP
- Format Userdata
- Bootloader Unlock
- Bootloader Relock
- Auth Bypass

Google PIXEL

- Read Info
- Reboot
- Reboot Recovery
- Factory Reset
- Reboot EDL
- Unlock SIM
- Read / Write QCN

ZTE TAB

- Read Info
- Reboot
- Reboot Recovery
- Factory Reset
- Reboot EDL
- Repair Network

MOTOROLA TAB

- Read / Write QCN
- Repair Network
- Read Info
- Reboot Recovery
- Factory Reset
- Reboot EDL
- Reboot

OPPO Function

- Read Info
- Reboot Recovery
- Reboot 
- Reboot EDL
- Disable Update OTA
- Factory Reset
- Unlock Networks
- Wipe Security OPPO
- Format Data
- Remove FRP
- Read / Write QCN
- FRP
- Format Userdata
- Bootloader Unlock
- Bootloader Relock
- Auth Bypass
- OPPO DEMO Remove

Xiaomi Functions

- Read Info
- Reboot Recovery
- Reset Mi Account
- BL Relock / Unlock
- Reboot 
- Factory Reset
- Anti Relock
- Reboot EDL
- Disable Mi Account
- Bypass FRP
- Read / Write QCN
- FRP
- Format Userdata
- Bootloader unlock
- Bootloader Relock
- Auth Bypass
- Mi Account TEMP Bypass

VIVO Functions:

- Read Info
- Reboot Recovery
- Reboot
- Factory Reset
- Reboot EDL
- Reboot fastboot
- Format data
- Remove FRP
- Read Write QCN
- FRP
- Format Userdata
- Bootloader Unlock
- Bootloader Relock
- Auth Bypass
- VIVO Demo Remove

Huawei Functions:

- Read Info
- Reboot Recovery
- Reboot
- Factory Reset
- Reboot EDL
- Fastboot to EDL
- Enable ADB MTP
- Remove FRP
- Format Userdata
- Bootloader Unlock / Relock
- Auth Bypass
- Huawei ID Remove

Qualcomm TAB Functions:

- Read Info
- Reboot Recovery
- Reboot 
- Factory Reset
- Reboot EDL

Hướng dẫn sử dụng?

  1. Đầu tiên, bạn cần tải xuống tệp zip từ liên kết bên dưới.
  2. Tiếp theo, bạn có thể giải nén tất cả các tệp tại C: Drive
  3. Tiếp theo, mở thư mục mà bạn phải giải nén tất cả các tệp.
  4. Chạy "Hunter Tool V4.6 Free.exe"
  5. Tiếp theo, nhận được một tin nhắn bấm vào nút Enter và bỏ qua nó.
  6. Menu đăng nhập tiếp theo mở ra, bạn có thể nhập bất kỳ thẻ ID ngẫu nhiên nào hoặc nhập Lekhuyenmobile trên cả hai và nhấp vào nút Enter.
  7. Mất vài giây để mở công cụ.
  8. Thành công!
  9. Kết nối điện thoại và thực hiện bất kỳ chức năng nào.

File Download:

Dung lượng tệp: 103.9 MB