Samsung Galaxy J4 Core J410F không nhận sạc

Nguyên nhân phần cứng khiến Samsung Galaxy J4 Core J410F không sạc được

Có bốn lý do cơ bản liên quan đến phần cứng khiến Samsung Galaxy J4 Core J410F của bạn có thể sạc chậm và tôi sẽ giải thích lần lượt từng lý do và theo thứ tự xác suất tăng dần.

Có bụi bẩn, hoặc mảnh vụn kẹt trong cổng sạc.
Bộ điều hợp nguồn bị hỏng hoặc bị lỗi.
Cáp USB không còn hoạt động bình thường.
Bạn đang sử dụng bộ đổi nguồn không phù hợp cho điện thoại của mình hoặc cổng USB yếu.

Samsung Galaxy J4 Core J410F không nhận sạc