OPPO F9 không hiển thị

Trong sửa chữa điện thoại di động, hiển thị là một vấn đề phổ biến tới 60% đến 70% bạn sẽ nhận được giải pháp khắc phục sự cố đèn màn hình điện thoại di động trong trường hợp điện thoại bị vô nước vì đây là một dạng vấn đề phổ biến sự cố đèn màn hình do đèn hiển thị trong điện thoại di động có vị trí điện áp tối đa vì ở vị trí này, bạn sẽ nhận được điện áp tăng áp tối đa gần 40 vôn hoặc tối thiểu 24 vôn tùy thuộc vào thương hiệu của điện thoại di động.