Pinout Samsung Galaxy M22 M225F

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy hình ảnh thực tế của sơ đồ chân ISP và test point cho Samsung Galaxy M22 M225F . Bằng cách sử dụng test point, bạn có thể dễ dàng khôi phục ROM gốc, bỏ qua khóa FRP, Remove MDM Lost Mode (Device Lock, No Downloads Mode, No Recovery), và Remove FRP Direct by UFS.


Mỗi điện thoại đều có các tùy chọn dành cho nhà phát triển khác nhau như Recovery mode, Fastboot mode/bootloader mode và EDL mode. Tất cả các chế độ này sử dụng để thực hiện các quy trình thử nghiệm khác nhau, một trong số chúng chỉ có thể được sử dụng cho người dùng hoặc nhà phát triển Android nâng cao hoặc sửa chữa thiết bị di động và một số trong số chúng có thể được sử dụng bởi người dùng bình thường.