Xiaomi 12 PinOUT

Để sửa chữa các mẫu Xiaomi mới nhất, cần có test point để khởi động điện thoại vào chế độ EDL 9008. Nếu không sử dụng test point, điện thoại không thể được sửa chữa theo mặc định. Test point được sử dụng để sửa chữa nhiều loại trên điện thoại Xiaomi, chẳng hạn như loại bỏ FRP, loại bỏ MI Cloud và flash. Trên điện thoại mới nhất, test point là cần thiết để truy cập bảo mật của điện thoại.