Xiaomi Redmi 10 PinOUT

Bạn có thể dễ dàng khôi phục ROM stock, bỏ qua khóa FRP, Remove MDM Passcode Lost Mode (Device Lock, No Downloads Mode, No Recovery) và Remove FRP Direct bằng Easy Jtag Plus hoặc UFI Box. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy hình ảnh thử nghiệm và hoạt động của Pinout UFS và Test Point Xiaomi Redmi 10.