OPPO A53 cảm ứng không hoạt động

Nếu màn hình cảm ứng trên OPPO A53 của bạn không hoạt động, có một số điều bạn có thể thử để khắc phục tình trạng này:

  1. Khởi động lại điện thoại: Thử khởi động lại điện thoại của bạn bằng cách nhấn giữ nút nguồn và chọn "Restart" hoặc "Reboot". Điều này có thể giúp khắc phục tạm thời các vấn đề về phần mềm có thể gây ra sự cố này.
  2. Kiểm tra phần mềm hệ thống: Trong một số trường hợp, vấn đề có thể là do phần mềm hệ thống. Hãy kiểm tra xem có bất kỳ cập nhật phần mềm mới nào cho OPPO A53 không. Nếu có, hãy cập nhật thiết bị của bạn với phiên bản mới nhất.
  3. Kiểm tra cảm biến cảm ứng: Nếu vấn đề không được khắc phục bằng cách khởi động lại hoặc cập nhật phần mềm, có thể có vấn đề với cảm biến cảm ứng trên điện thoại của bạn. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng kiểm tra cảm biến cảm ứng hoặc đưa thiết bị của bạn đến một trung tâm bảo hành OPPO để được kiểm tra và sửa chữa.
  4. Thử lại cảm ứng: Nếu các bước trên không khắc phục được vấn đề, hãy thử lại cảm ứng bằng cách nhấn và giữ nút nguồn để tắt thiết bị, sau đó nhấn và giữ nút tăng âm lượng và nút nguồn cùng lúc. Khi màn hình hiển thị biểu tượng OPPO, hãy thả nút nguồn và tiếp tục giữ nút tăng âm lượng cho đến khi màn hình hiển thị chế độ khôi phục. Sử dụng nút tăng giảm âm lượng để chọn tùy chọn "Wipe data and cache" và sau đó chọn "Reboot system now" để khởi động lại thiết bị.


Nếu những cách trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, hãy đưa điện thoại của bạn đến một trung tâm bảo hành OPPO để được hỗ trợ và sửa chữa.