Samsung Galaxy A52s A528 không có đèn nền

Nếu Samsung Galaxy A52s A528 của bạn không có đèn nền, có thể có một số vấn đề về phần mềm hoặc phần cứng. Dưới đây là một số giải pháp mà bạn có thể thử để sửa chữa vấn đề này:

Kiểm tra cài đặt đèn nền:

  • Vào cài đặt của điện thoại và tìm kiếm mục "Màn hình" hoặc "Hiển thị".
  • Chọn "Đèn nền" và đảm bảo rằng chức năng đã được bật.

Khởi động lại điện thoại:

  • Thực hiện khởi động lại điện thoại bằng cách giữ nút nguồn và chọn "Khởi động lại" khi hiển thị trên màn hình.

Kiểm tra cập nhật phần mềm:

  • Vào cài đặt của điện thoại và tìm kiếm mục "Cập nhật phần mềm".
  • Kiểm tra xem có bản cập nhật nào mới nhất không và nếu có thì tải xuống và cài đặt.

Reset lại cài đặt mặc định:

  • Vào cài đặt của điện thoại và tìm kiếm mục "Sao lưu và đặt lại".
  • Chọn "Đặt lại cài đặt mặc định" và chờ điện thoại khởi động lại.


Nếu các giải pháp trên không giúp giải quyết vấn đề, thì có thể đây là một vấn đề phần cứng. Hãy đưa điện thoại của bạn đến một trung tâm bảo hành của Samsung để được kiểm tra và sửa chữa.