OPPO A12 không có dịch vụ

Giải pháp của bài đăng này có thể giúp khắc phục sự cố mạng với Oppo A12. Đảm bảo phần mềm của thiết bị ở tình trạng tốt, đã được flash, cập nhật hoặc đã được khôi phục đúng cách trước khi sử dụng phương pháp này. Cách khắc phục này chỉ có hiệu quả nếu thiết bị bị người dùng làm rơi nặng hoặc bị hư hỏng do nước.