Samsung Galaxy A03 Core A032 tạm dừng sạc

Sự cố ngừng sạc phổ biến nhất là với Samsung Galaxy A03 Core A032 và điều này chủ yếu là do thực tế là ngay cả hư hỏng vật lý nhỏ hoặc hư hỏng do nước đối với chân của đầu nối sạc cũng đủ gây ra sự cố với đầu nối sạc của điện thoại. Ví dụ, bộ sạc bị lỗi hoặc pin của điện thoại cũng có thể là nguyên nhân của sự cố này.