Samsung Galaxy A32 lỗi mic

Nếu bạn sở hữu một chiếc Samsung Galaxy A32 và đang gặp sự cố micrô không hoạt động, thì đó có thể là một trải nghiệm khó chịu. Tuy nhiên, trước khi cho rằng thiết bị của mình bị lỗi hoặc hỏng, bạn cần hiểu rằng có một số nguyên nhân tiềm ẩn gây ra sự cố micrô, bao gồm cả sự cố phần mềm hoặc phần cứng. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ tập trung vào các giải pháp phần cứng có thể giúp giải quyết vấn đề.