Samsung Galaxy A72 tạm dừng sạc

Samsung Galaxy A72 (A725F) thường gặp sự cố tạm dừng sạc, đây là một sự cố phổ biến. Mặc dù hư hỏng vật lý hoặc nước đối với chân đầu nối sạc có thể là nguyên nhân, nhưng các yếu tố khác như bộ sạc hoặc pin bị lỗi cũng có thể góp phần gây ra sự cố.