Samsung Galaxy M12 tạm dừng sạc

Sự cố tạm dừng sạc trên Samsung Galaxy M12 (M127F) là một sự cố phổ biến, thường do hư hỏng vật lý hoặc nước đối với chân kết nối sạc. Tuy nhiên, nó cũng có thể là do các yếu tố khác như bộ sạc hoặc pin bị lỗi.