Test Point Samsung Galaxy A13 A137F to Remove Pattern

Test Point, còn được gọi là "Download Point" hoặc "MTK Test Point", là một tập hợp các điểm cụ thể trên bảng mạch của thiết bị MediaTek (MTK) cho phép giao tiếp giữa thiết bị và máy tính. Những điểm này thường được các kỹ thuật viên và kỹ sư sử dụng để khắc phục sự cố và lập trình lại phần mềm của thiết bị, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để vượt qua màn hình khóa hoặc để root thiết bị. Điều quan trọng cần lưu ý là việc truy cập các điểm kiểm tra có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của thiết bị. Điều quan trọng nữa là phải có kiến ​​thức về những gì bạn đang làm trước khi cố gắng truy cập các điểm kiểm tra.