Test Point Samsung Galaxy F42 5G to Remove Pattern

Trên các thiết bị MediaTek (MTK), download mode là một chế độ đặc biệt cho phép thiết bị được kết nối với máy tính và áp dụng các bản cập nhật phần mềm cho thiết bị. Để vào download mode trên thiết bị MTK, thông thường bạn sẽ cần sử dụng kết hợp các nút phần cứng trên chính thiết bị hoặc sử dụng test points để thiết lập kết nối với các thành phần bên trong của thiết bị.