Xiaomi Redmi 9 Power không hiển thị

Để giải quyết vấn đề này, bạn phải thay thế màn hình của điện thoại Xiaomi Redmi 9 Power, đây là điều quan trọng cần đảm bảo. Kiểm tra socket màn hình xem có bị bung không và thử gắn lại để khắc phục tình trạng LCD bị lỗi đèn nền.