OPPO A12 không có đèn nền

Oppo A12 bị mất đèn nền thường có biểu hiện là màn hình LCD bị thiếu hiển thị dẫn đến màn hình bị trắng. Mặc dù vậy, điện thoại vẫn có thể phát ra âm thanh chuông và thông báo. Điều này cho thấy rằng vấn đề nằm ở đèn nền của màn hình LCD chứ không phải các thành phần âm thanh của điện thoại.